w księdze » Michał Pitra

Michał Pitra

W czasie II Wojny światowej dowódca dywersji Kazimierz Bogacz ps. ?Bławat? postanowił dokonać rozbicia więzienia Niemieckiego, aby uwolnić znajdujących się tam 15 żołnierzy AK, którzy mieli być zesłani na Sybir. Cała akcja była dobrze przygotowana, ale bardzo niebezpieczna, dlatego też wziął w niej udział tylko jeden człowiek, sam dowódca ?Bławat?. Po całej akcji, która się powiodła, Kazimierz Bogacz był bardzo dobrze ukrywany. Dlatego Niemcy chcąc się na nim zemścić za wszelką cenę, postanowili zabić jego dwóch współkonspirantów, Michała Pitry ps. ?Szczapa? oraz Franciszka Baracza ps. ?Sosna?. Michał Pitra urodzony w 1913 roku w Siedleszczycach, żołnierz AK, zastępca dowódcy dywersji Obwodu Tarnobrzeskiego. Złapany przez UB dnia 6.XI.1944 roku został przewieziony do Tarnobrzegu. W nocy z 6 na 7.XI. telefonicznie UB zawiadomiło księdza Dominikanina, że w kostnicy cmentarnej leży jakiś człowiek i bez żadnego rozgłosu należy go pochować. Według Pani Stanisławy Cepnik z Tarnobrzegu, która towarzyszyła księdzu w czasie pogrzebu, ciało Michała Pitry było bardzo zmasakrowane.

Zapal znicz

Zapal znicz dla upamiętnienia osoby. Wpisz swoje imię, krótką wiadomość, oraz wybierz znicz lub kwiaty.

Wybierz znicz lub kwiaty