w księdze » bp Tadeusz Płoski

bp Tadeusz Płoski

9 marca 1956 - 10 kwietnia 2010

TADEUSZ PŁOSKI – urodził się 9 marca 1956 roku w Lidzbarku Warmińskim jako syn Henryka i Kazimiery. W 1976 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego ?Hosianum? w Olsztynie, gdzie odbył studia filozoficzno-teologiczne. 6 czerwca 1982 w katedrze olsztyńskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa warmińskiego Jana Obłąka. Przez okres jednego roku pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Józefa w Morągu.

W latach 1983-1986 studiował prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W 1986 roku podjął pracę w Kurii Biskupiej, a także w Sądzie Biskupim Diecezji Warmińskiej, pełniąc funkcję sędziego diecezjalnego tegoż sądu. W 1992 roku został oddelegowany do Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego i 1 czerwca 1992 roku objął urząd notariusza, następnie w 1994 roku – szefa wydziału duszpasterskiego Kurii Polowej w Warszawie. W 1993 roku uzyskał na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej stopień naukowy doktora prawa kanonicznego.

W 1994 roku – jako pierwszy z kapelanów wojskowych – ukończył Podyplomowe Studium Operacyjno-Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie-Rembertowie.

16 października 2004 roku został mianowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II Biskupem Polowym Wojska Polskiego. 30 października 2004 roku przyjął święcenia biskupie i odbył uroczysty Ingres z ceremoniałem wojskowym do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

W dniu 15.11.2009 przewodniczył obchodom Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych i wmurował kamień węgielny pod pomnik Przejście.

Bp Tadeusz Płoski został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Medalem ?Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny?, portugalskim odznaczeniem “Bem Merecer” Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznakami wielu instytucji wojskowych, kombatanckich i zagranicznych, m. in.: Złotą Odznaką ?za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju?, Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Honorową Odznaką Dowództwa Garnizonu Warszawa, Honorową Odznaką Batalionu Reprezentacyjnego, Odznaką ?Za zasługi dla Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich?, Honorową Odznaką Batalionu Rozpoznawczego Strzelców Konnych im. Michała Gutowskiego z Żagania, Odznaką Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorową Odznaką Organizacyjną ?Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej?. 8 grudnia 2009 roku otrzymał Nagrodę im. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego. 21 lutego 2010 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Senatu RP “w uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej i dla budowy autentycznego ruchu harcerskiego. 16 kwietnia 2010 r. został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Bp Tadeusz Płoski zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w drodze na uroczystości zorganizowane w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.
oprać. ks. płk Zbigniew Kępa

Zapal znicz

Zapal znicz dla upamiętnienia osoby. Wpisz swoje imię, krótką wiadomość, oraz wybierz znicz lub kwiaty.

Wybierz znicz lub kwiaty