w księdze » Ks. Stanisław Zieliński

Ks. Stanisław Zieliński

10 marca 1945

Był kapłanem o wielkim sercu i utalentowanym kaznodzieją. Niósł pomoc duchową i materialną Angażował się w życie społeczne parafii. Krocząc drogą świętości do Domu Pana, dawał swoim życiem świadectwo Miłości Bożej. Został zamordowany w Kraśniku 10 marca 1945 roku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa na zlecenie UB. Ks. Stanisław Zieliński urodził się 23 września 1911 roku w Pełczynie – parafia Biskupice. Był synem Antoniego i Marianny z Czerniaków. Mając 26 lat został wyświęcony na kapłana w dniu 20 czerwca 1937 roku przez księdza biskupa Mariana Fulmana. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Tamogóra, a następnie w Krzczonowie. W 1941 roku zostaje mianowany rektorem kościoła Świętego Ducha w Kraśniku i powierzono mu równocześnie obowiązki prefekta miejscowych szkół. Był kapłanem o wielki sercu i utalentowanym kaznodzieją. Niósł pomoc duchową i materialną. Angażował się w życie społeczne parafii. Z jego nauczania (kazań) oprócz mądrych, prostych pouczeń i wskazań odczytujemy ogromną miłość do Boga, człowieka, przyrody i Ojczyzny. Krocząc drogą świętości do Domu Pana, dawał swoim życiem świadectwo Miłości Bożej. Został zamordowany w Kraśniku 10 marca 1945 roku. Według wszelkiego prawdopodobieństwa na zlecenie UB.

Zapal znicz

Zapal znicz dla upamiętnienia osoby. Wpisz swoje imię, krótką wiadomość, oraz wybierz znicz lub kwiaty.

Wybierz znicz lub kwiaty