w księdze » Ks Kazimierz Fedko

Ks Kazimierz Fedko

3 października 1911 -

Postać mało znana, godna pamięci. Syn ziemi sądeckiej, który w czasie okupacji hitlerowskiej za swoją działalność patryjotyczną został skazany trzykrotnie na karę śmierci.  Urodził się 3 października 1911 roku w niewielkiej miejscowości Wielogłowy, mieszczącej się niedaleko miasta Nowego Sącza. Był synem Stanisława i Wiktorii Fedko. Ojciec Księdza Kazimierza pochodził z Siennej, natomiast Matka z domu Wójs urodzona była w jelnej. Miał dwanaściorga rodzeństwa. W wieku 6 lat rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Wielogłowach. Następnie podjął naukę w Gimnazjum im. jana Długosza w Nowym Sączu w klasie o profilu klasycznym. W roku 1932 wstąpił do Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Tam ukończył studia o profilu Filologiczno-Teologicznym oraz 2.05.1937 roku otrzymał Świecenia Kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Adama Stefana Sapiehy. Dzień po święceniach kapłańskich 3.05.1937 odprawił swoją pierwszą Mszę prymicyjną w rodzinnej parafii Wielogłowy. Pierwszą placówką, na której rozpoczął swoja działalność kapłańską była Igołomia pod Krakowem. Drugą placówką były Dziekanowice od 1 lutego 1941 r. Trzecią i ostatnią placówką duszpasterską Ks. Kazimierza Fedki była Mszana Dolna. Dnia 21 listopada 1943 roku zmarł ojciec Księdza. Na jego pogrzebie został aresztowany przez gestapo. Ks. Kazimierz mimo, ze miał możliwość ucieczki, żeby uratować młode życie nie skorzystał z okazji, gdyż Niemcy odgrażali się, że spalą jego dom i wszystkich rostrzelają. Ks. Kazimierz oddał się Gestapo dobrowolnie. Przebywał w wiezieniu w Nowym Sączu na ul. Czarneckiego, gdzie był poddany wyrafinowanym metodom procedury śledczej na jego osobie. 12 stycznia 1943 roku wraz z dwudziestoma innymi zakładnikami został przewieziony do więzienia na Montelupich w Krakowie. Tam 11 grudnia 1943 roku ogłoszono na Ks. Kazimierza Fedko wyrok śmierci za działalność Konspiracyjną. Mimo starań rodziny i Arcybiskupa Sapiehy o uwolnienie Ks. Kazimierza został stracony. Do dzisiejszego dnia nie jest znane miejsce i data jego stracenia. Są różne przypuszczenia, miedzy innymi, że został z Montelupich wywieziony do obozu zagłady Auschwitz 1944r, gdzie został stracony mając 33 lata .

Zapal znicz

Zapal znicz dla upamiętnienia osoby. Wpisz swoje imię, krótką wiadomość, oraz wybierz znicz lub kwiaty.

Wybierz znicz lub kwiaty