w księdze » Jan Rzeszutek

Jan Rzeszutek

19 marca 1943 - 18 maja 1964

Jan Rzeszutek urodził się 19.03.1943r. w Łęgu Tarnowskim, powiat Tarnów, jako syn Władysława i Julii z d. Zyguła, w rodzinie rolniczej wielodzietnej. Po ukończeniu szkoły został z dniem 24.10.1963r. powołany do czynnej służby wojskowej do Chełma Lubelskiego. Po przysiędze został skierowany do lotnictwa w Malborku. Po ukończonym szkoleniu odbywały się musztry. Jan zginął śmiercią tragiczną w dniu 18.05.1964r. ta tragedia zabrała mu życie w wieku 21 lat – zginął służąc Ojczyźnie. Sp. Jan był człowiekiem religijnym, operatywnym, łubianym jednakże wyniósł z domu rodzinnego wartości, które się wielu nie podobały. Był torturowany i prześladowany przez komunistyczny reżim. W dniu jego pogrzebu przełożeni publicznie podziękowali rodzicom za wzorowe wychowanie syna Jana.

 

Siostra
Czesława Rzepka

Zapal znicz

Zapal znicz dla upamiętnienia osoby. Wpisz swoje imię, krótką wiadomość, oraz wybierz znicz lub kwiaty.

Wybierz znicz lub kwiaty