Krzysztof Jasek

Krzysztof Jasek urodził się w Kozienicach 3 listopada 1979 roku. Od dziecka bardzo wrażliwy na cały otaczający świat, wyrósł na człowieka wielu pasji. Interesowała go przyroda, motoryzacja, poezja, sztuka. Miał wielki talent plastyczny, kt...

Piotr Przewoźnik

Piotruś urodził się 21.10.1991 r. Był szczęściem i największą miłością naszego życia. Jego narodziny to dla nas prawdziwy cud tym bardziej, że był darem a właściwie prezentem - urodził się w pierwszą rocznicę naszego ślubu. W szp...

Marzena Szarkowicz

Marzenka urodziła się 24 lipca 1983 roku w Radłowie. Uczęszczała do szkoły handlowej w Tarnowie. Zawsze wesoła i uśmiechnięta, interesowała się modą, brała udział w różnych sesjach zdjęciowych i z tym wiązała swoją przyszłość.....

Maria Antonina i Sarah Pulka

Maria Antonina ur. 11.04.1972 r. od 6-go roku w szkołach muzycznych, grała na kilku instrumentach. Kochana od urodzenia przez wszystkich, którzy ją znal i. Ostatnio uczyła muzyki 23 dzieci w Berlinie. Doroczny koncert uczniów zorganizowali w je...

Józef Józefa Pojasek

Żyli 63lata.Mieszkali w Siedlcu, byli 3lata na emeryturze. Zginęli śmiercią tragiczną w wypadku samochodowym 28.04.2008r.Za pięć miesięcy od wypadku obchodziliby 40-lecie ślubu. W tym dnu wybrali się na targ w Żabnie. Podróżowali Fordem ...

Andrzej Pitoń

Andrzej Pitoń urodzony22.04.1958 w Matuszowie. Syn Józefa i Zofii Pitoń. Zamieszkały w Matuszowie. Ukończył szkołę podstawową w Matuszowie. Następnie ukończył liceum w Jabłonce. Absolwent studium policealnego o kierunku turystycznym. Uko...

Marianna Piorun

Kochała nade wszystko Boga i Ojczyznę. Życie jej było służbą dla drugiego człowieka. Była zatroskana o losy naszej Ojczyzny i młodych pokoleń. Wspierała swoją hojnością cele dobroczynne i kościelne. Była gorąca czcicielką Matki Bo...

Krzysztof Porębski

ur. 17.04.1953 w Tarnowie , zm. w wieku 28 lat dnia 1.10.1981 r. w Miłakowie k/Nowej Soli. Absolwent Technikum Mechanicznego w Tarnowie i Politechniki Krakowskiej. Działacz harcerski, muzyk, miłośnik koni, zapalony narciarz, żeglarz i turysta. W...

Kinga Pochroń

Urodziła się 18 lutego 1978 roku w Radłowie. Zmarła śmiercią tragiczną w wypadku drogowym 24 czerwca 1992 roku. Wypadek miał miejsce w zakończenie roku szkolnego. Ukończyła klasę VII. Po uroczystościach wracała do domu. Wyjeżdżając z...

Łukasz Gryboś

Łukasz Gryboś urodzony 4.11.2012r. W latach 1999 - 2006 chodził do Szkoły Podstawowej. Następnie chodził przez 3 lata do Gimnazjum w Stróżach. Potem dostał się do wyższej szkoły: Technikum Budowlane w Nowym Sączu. Przez wszystkie lata sz...