Przemek Spętany

Uczeń Szkoły Podstawowej w Jakubicach, następnie uczęszczał do Publicznego Gimnazjum w Warcie, po którego ukończeniu rozpoczął naukę w licem w Sieradzu. Całe swoje życie wiązał ze sportem i* muzyką. Trenował zapasy w klubie zapaśnicz...

Grzegorz Solak

Grzegorz Solak urodził się 3 marca 1970 roku w Radłowie jako syn Janiny i Władysława Solaków zamieszkałych w Bogumiłowicach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wierzchosławicach. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym...

Jolanta Smenda

Jolanta Smenda urodziła się 3 maja 1948r. w Prudniku. Z rodzicami, siostra i bratem zamieszkali w Opolu. Żyła 7 lat. Zginęła 18 lipca 1955r. przebiegając przez jezdnię tragicznie potrąca przez karetkę wojskową. Po wakacjach miała pójść...

Piotr i Paweł Słaboń

asi najukochańsi synowie i bracia urodzili się w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej w dniu 26 sierpnia 1982 roku w Namysłowie. Ukończyli szkołę podstawową. Pawełek skończył szkołę zawodową i odbył służbę wojskową. Piotruś sko...

Maria Stąsiek

Maria Stąsiek urodziła się 29 lipca 1938 roku w Dołędze. Miała młodszą siostrę, Zofię. W 1973 roku wstąpiła w sakramentalny związek małżeński, z którego zrodziło się dwoje dzieci, syn Tadeusz oraz córka Anna Całe swoje życie pr...

Anna Skubaja

Ania urodziła się 5 lipca 1975 roku w Brzesku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Dołędze i Zaborowie. Naukę w szkole średniej kontynuowała w Szkole Zawodowej w Brzesku. Po zakończeniu szkoły podjęła pracę w wyuczonym zawodzie tj. kra...

Anna Dybowska

Ania Dybowska urodziła się 5 października 1983 r. w Kołobrzegu. Do roku 1997 mieszkała w Kinowie, a od roku 1997 w Jarkowie gm. Rymań po w. Kołobrzeg. Ochrzczona była w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Straminie w 1983 roku. Do szko...

Józef Duchniewicz

Józef Duchiewicz urodził się 9 marca 1947 r. w Dąbrówce koło Ulanowa nad Tanwią. W latach młodzieńczych wraz z rodziną wyjechał na Dolny Śląsk. Zamieszkał z rodzicami i czworgiem rodzeństwa w Kamieńcu Ząbkowskim przy ulicy Piaskowej ...

Eugeniusz Dębicki

Eugeniusz Dębicki, syn Ignacego i Ewy Dębickiej (z domu Klusek) urodził się dnia 26 maja 1918 roku w Dębicy. Był najstarszym synem z czworga dzieci. W chwili śmierci ojca w 1931 r. Eugeniusz miał 13 lat. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w D...

Ks. Władysław Deszcz

Ks. Władysław Deszcz urodził się 9 stycznia 1915 r. w Pittsfield Mass, w U.S.A. jako pierwsze dziecko spośród czworga rodzeństwa państwa Stanisława i Marii z domu Kowal, dokąd wyjechali na zarobek. Po powrocie do Ojczyzny rodzice kupili z d...