Mateusz Wełna

Mateuszek urodził się 3 stycznia 1990 roku. Był naszym pierwszym dzieckiem i jedynym synem. Wyczekiwany, wyśniony i wymarzony syneczek. Mateuszek ma jeszcze dwie siostry. Nasze dzieci to cały nasz świat, cel w życiu i radość. Jednak nasze sz...

Mariusz Warzecha

Urodził się 2 sierpnia 1991 roku w Brzesku. Ma dwóch młodszych braci: Mateusza (18 lat, uczy się w Technikum) i Łukasza (15 łat, uczęszcza do gimnazjum). W 1998 roku rozpoczął naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Uszwi, edukację kontyn...

Andrzej Waliczek

Najukochańszy mąż, ojciec, syn brat i dziadek zginął tragicznie w wypadku drogowym, wracając do domu z połowu ryb, które zawsze były jego pasją. Pozostawił w smutku całą rodzinę....

Dariusz Trojanowski

Mój syn Dariusz Trojanowski urodził się 21 maja 1973r. jako nasze pierwsze dziecko. Był dobrym synem, a później mężem i ojcem. Jako dziecko i młodzieniec pomagał nam w gospodarstwie rolnym i opieką nad 4- giem młodszego rodzeństwa. Ukoń...

Małgorzata Maria Taraszka

Moja córeczka Małgorzata Maria chodziła do II klasy Szkoły Podstawowej, czteroklasowej w Nowej Dębie. Do I Komunii Świętej przystąpiła 11 maja 1975 r. w Kościele Parafialnym p. w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. 5 czerwca 1975...

Patryczek Ślusarczyk

Urodził się 12 marca 2003r. Był bardzo pogodnymi ciekawym świata dzieckiem. Ciekawiło go dosłownie wszystko, najbardziej pasjonowały go samochody i piłka nożna. W wieku 6 lat zaczął uczęszczać do przedszkola, a rok później rozpoczął ...

Adam Szymczak

urodził się dnia 18.09.1969 r. w Tarnowie zamieszkały w Ryglicach. Mając zaledwie 29 lat niedługo po zawarciu związku małżeńskiego musiał odejść do Pana, choć tak bardzo ukochał życie. W chwili śmierci będąc na stole operacyjnym w s...

Marcin Szymańczyk

Dziękujemy Ci Panie Boże, że podarowałeś nam syna, nasze jedyne, kochane dziecko. Pozwoliłeś nam doświadczyć miłości rodzicielskiej i cieszyć się synem przez 36 lat. Jego pasją były książki i sport. Cieszyliśmy się razem z nim i by...

Aneta Szeląg

Aneta Szeląg ur. 02 lutego 1975 r. Po ukończeniu Liceum Zawodowego o profilu pielęgniarskim rozpoczęła pracę w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jako dyplomowana pielęgniarka na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Brała czynny udział w ...

Robert Szeląg

Robert Szeląg urodził się 15 września 1968 roku, jako chłopiec uczęszczał do szkoły podstawowej w Węgrzcach Wielkich. Po pierwszej komunii świętej był ministrantem w kościele parafialnym w Strumianach. Po ukończeniu szkoły podstawowej ...