Aneta Szeląg

Aneta Szeląg ur. 02 lutego 1975 r. Po ukończeniu Liceum Zawodowego o profilu pielęgniarskim rozpoczęła pracę w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie jako dyplomowana pielęgniarka na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej. Brała czynny udział w ...

Robert Szeląg

Robert Szeląg urodził się 15 września 1968 roku, jako chłopiec uczęszczał do szkoły podstawowej w Węgrzcach Wielkich. Po pierwszej komunii świętej był ministrantem w kościele parafialnym w Strumianach. Po ukończeniu szkoły podstawowej ...

Monika Szekalska

Wrażliwa i bardzo inteligentna, ambitna i pewna siebie, a przy tym -konsekwentna. Z natury bezpośrednia, nie miała problemów z nawiązywaniem znajomości. Poprawiała innym nastrój, gdyż miała w sobie dużo ciepła i zawsze potrafiła pocieszy...

Emil Szarwark

Urodzony dnia 26 listopada 1934 roku. Żył i pracował w Wietrzychowicach....

Tomasz Staszczak

Tomek miał 46 lat, był zdrowym, prawdziwie kochającym Ojcem i Mężem, człowiekiem posiadającym pasje. Dwukrotnie w biegu 7 dolin pokonał trasę lOOkm. A tak po ludzku: był dobrym, rozsądnym i odpowiedzialnym człowiekiem. Zginął, gdy w cza...

Joanna Stańczak

Asia, nasza córka, miała 21 lat, kiedy odeszła... Do końca mieszkała z nami w rodzinnym domu w Kobyłce niedaleko Warszawy. Była doskonałą i wzorową uczennicą, która na każdym poziomie edukacji osiągała nagrody, nagrody i wyróżnienia ...

Przemek Spętany

Uczeń Szkoły Podstawowej w Jakubicach, następnie uczęszczał do Publicznego Gimnazjum w Warcie, po którego ukończeniu rozpoczął naukę w licem w Sieradzu. Całe swoje życie wiązał ze sportem i* muzyką. Trenował zapasy w klubie zapaśnicz...

Grzegorz Solak

Grzegorz Solak urodził się 3 marca 1970 roku w Radłowie jako syn Janiny i Władysława Solaków zamieszkałych w Bogumiłowicach. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Wierzchosławicach. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Technikum Rolniczym...

Jolanta Smenda

Jolanta Smenda urodziła się 3 maja 1948r. w Prudniku. Z rodzicami, siostra i bratem zamieszkali w Opolu. Żyła 7 lat. Zginęła 18 lipca 1955r. przebiegając przez jezdnię tragicznie potrąca przez karetkę wojskową. Po wakacjach miała pójść...

Piotr i Paweł Słaboń

asi najukochańsi synowie i bracia urodzili się w Święto Matki Boskiej Częstochowskiej w dniu 26 sierpnia 1982 roku w Namysłowie. Ukończyli szkołę podstawową. Pawełek skończył szkołę zawodową i odbył służbę wojskową. Piotruś sko...