Cudek Helena

Helenka urodziła się 8 sierpnia 1954 r. (niedziela) w Rzepienniku Marciszewskim w domu babki, matki jej ojca. Przyszła na świat jako drugie dziecko Edwarda Cudek i Wandy z domu Sterkowiec. Jej tata zmarł, gdy chodziła do czwartej klasy. Po szko...

Oswald Borzeszkowski

Oswald urodził się 04.08.1923 roku w Toruniu. Przed wojną mieszkaliśmy w Poznaniu. Nasza rodzina składała się z 5 osób. Oswald był najstarszym z rodzeństwa. Należał do harcerstwa, był również ministrantem. Nauki pobierał w gimnazjum. ...

Wojciech Baziak

Uczęszczał do elementarnej szkoły w Maszkowicach, był wesoły i radosny. Po skończonej czwartej klasie, poszedł na służbę do gospodarza paść bydło, a później jako wyrobnik do koni i pracy w polu. W 20 roku życia zginął męczony przez...

Franciszek Baracz

W czasie II Wojny światowej dowódca dywersji Kazimierz Bogacz ps. ?Bławat? postanowił dokonać rozbicia więzienia Niemieckiego, aby uwolnić znajdujących się tam 15 żołnierzy AK, którzy mieli być zesłani na Sybir. Cała akcja była dobrze...

Jerzy Amielańczyk

Nazywam się Sylwia Napiątek - Amielańczyk. Mam 49 lat. Mieszkam w Gdyni. Jestem zamężna od 24 lat. W małżeństwie urodziło się dwoje dzieci: Jerzy (18.07.1983 r.) oraz Patryk (10.03.1987 r.). Jerzy, uczeń Gdyńskiego Liceum Autorskiego dni...

O. Krystyn Gondek

o. Krystyn Gondek urodził się 6 kwietnia 1909 roku we wsi Słona. Ochrzczony został w dwa dni później w parafii w Zakliczynie. Dzieciństwo jego związane jest z rodzinną wsią Słoną i pobliską osadą Zakliczynem nad Dunajcem. Chociaż chrze...

Ks. Władysław Maćkowiak

Ksiądz Władysław Maćkowiak urodził się w 1910 r., proboszcz parafii Ikazn. Za oddaną działalność duszpasterską gestapo w Wilnie skazało go na śmierć. Został ostrzeżony, lecz dobrowolnie postanowił zostać w parafii, żeby dalej słu...

Ks. Stanisław Pyrtek

Ks. Stanisław Pyrtek urodził się 21 marca 1913 r. w Bystrej Podhalańskiej. Ukończywszy gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, w 1934 r. wstąpił do seminarium duchownego w Wilnie. 16 czerwca 1940 r. przyjął święcenia kapłań...

Bł. Ks. Władysław Mączkowski

Bł. Ks. Władysław Mączkowski urodził się w 1911 roku w Ociążu. Jego ojciec Szczepan Mączkowski był kamerdynerem na tutejszym dworze. Po śmierci został pochowany na miejscowym cmentarzu. Bł. Ks. Władysław ukończył szkołę podstawową...

Jan Rzeszutek

Jan Rzeszutek urodził się 19.03.1943r. w Łęgu Tarnowskim, powiat Tarnów, jako syn Władysława i Julii z d. Zyguła, w rodzinie rolniczej wielodzietnej. Po ukończeniu szkoły został z dniem 24.10.1963r. powołany do czynnej służby wojskowej ...